Reciclem les piles! Ara tenim nous recipients per recollir-les

Hem aconseguit que la European Recycling Platform (ERP) ens doti de recipients per a la recollida separativa de piles, que s'instal·laran en cada un dels edificis universitaris.

Les piles i els acumuladors són residus molt perillosos per al medi ambient, principalment pel seu contingut en metalls pesants. Si no es gestionen de manera adequada, acaben contaminant els sòls i l’aigua. Reciclar-los implica protegir el medi ambient, estalviar en matèries primeres escasses, generar menys residus i gastar menys energia, a més de reduir els riscs per a la nostra salut i per a les generacions futures.

Per tal de conscienciar sobre la importància d’una correcta separació i gestió dels residus de piles i acumuladors (RPA) i de promoure hàbits de vida saludables, el passat diumenge 13 de novembre de 2016 el campus universitari ja va acollir la Cursa A-Pila-2, organitzada pel Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la Universitat de les Illes Balears i ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), i patrocinada per l’ERP (European Recycling Platform) i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Va ser en aquella jornada quan es va sol·licitar a l’ERP la dotació de recipients suficients perquè en cada un dels edificis de la Universitat es pugui dur a terme la recollida eficient de les piles usades i la retirada d’aquestes a càrrec d’un gestor autoritzat. Ara que ens han arribat (a Menorca i a Eivissa estan a punt de rebre’ls) n’hem de fer un bon ús: aportau les vostres piles usades a les consergeries.

Dues idees per reduir-ne el consum: tornar als ratolins i teclats amb cable i, si és imprescindible utilitzar piles, que siguin recarregables!

Data de publicació: Fri Mar 17 11:46:00 CET 2017