Reduïm el risc de patir càncer de mama

Aquest mes l'Associació Espanyola contra el Càncer t'informa sobre la prevenció del càncer de mama

El càncer de mama és el càncer més comú en dones en el món. A Espanya, va ser el càncer més diagnosticat en dones el 2015, i representava gairebé el 30 per cent del total de tumors diagnosticats en dones aquell any. S'estima que al llarg de la vida patirà càncer de mama aproximadament 1 de cada 8 dones.

Però, com podem modificar alguns factors de la nostra vida per disminuir el risc de patir-ne? Informa-te’n al butlletí Tu salud es lo primero, <https://www.aecc.es/msites/tusalud/Paginas/index.html>.

Més informació a:

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a les Illes Balears: <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1104080925234148371&lang=CA&cont=33708>.

Data de publicació: Mon Oct 16 16:24:00 CEST 2017