Tria Triar

«Tria triar» es tracta d'un projecte que neix de la col·laboració de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut amb la UIB. Aquest projecte pretén oferir a l'alumnat universitari informació i formació sobre les conductes addictives, siguin químiques o no químiques, els riscs associats i les pautes per minimitzar-los. Aquesta intervenció es fa a través de la participació de l’alumnat en la formació, de manera que els i les estudiants es converteixen en agents de promoció de la salut, i s'encarregaran de desenvolupar les accions dirigides a multiplicar els missatges preventius entre la comunitat universitària mitjançant una sèrie d’activitats al campus de Palma.

Curs gratuït amb reconeixement d’1 ECTS.  Inscripcions a: prev.balears@fsyc.org   648731300

Durada: 25 hores d’activitat (14 hores de teoria i 11 hores de pràctica). Cada dimecres del 21/02 al 31/05.

Objectiu general:

Crear una major consciència entre l’alumnat en relació amb les addiccions (siguin químiques o no), la prevenció dels abusos del consum de substàncies, la reducció dels riscs associats, i promoure estils de vida saludables i conductes sexuals segures entre el col·lectiu d’alumnat universitari.

Objectius específics:

  1. Proporcionar informació sobre substàncies i altres conductes addictives.
  2. Capacitar l'alumnat per convertir-se en agents de promoció de la salut.
  3. Desenvolupar diferents intervencions i campanyes preventives i informatives de prevenció de l'abús de conductes addictives a la Universitat.
  4. Aportar informació i formació extracurricular a l'alumnat universitari. 

aaa