Dia sense alcohol

Per tal d’estimular els/les estudiants a fer la reflexió sobre l’alcohol, sobre el seu ús o abús i els riscs associats, com la conducció de vehicles, es promourà la importància del Dia Sense Alcohol.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb el tema, es realitzarà una dinàmica amb les ulleres simuladores d’efecte d’alcohol i es farà un joc ràpid en què les persones participants hauran de respondre un breu qüestionari sobre les begudes alcohòliques i el seu consum.

Dia 15 de novembre de 2017 a la part exterior de la cafeteria de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, de 13 a 14 hores.

Enllaç d'interés:http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=352&cont=95360&lang=es