Curs de prevenció de drogues El Teu Punt

Segona edició del curs semipresencial de prevenció de drogues a càrrec d’El Teu Punt.

Curs gratuït amb reconeixement d’1 ECTS*

Durada: 25 hores d’activitat

 7,5 hores seran presencials i es rebrà informació sobre drogues i drogodependència, epidemiologia, classificació i descripció de les drogues, reducció de riscs i danys, prevenció de drogodependències, prevenció entre iguals i recomanacions per a l’organització de festes universitàries, a més de criteris per a la realització d'un clipmetratge.

Dies 27 i 28 de març de 2017, de 16 a 19.45 hores, a l'aula AA01 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

 

 17,5 hores es dedicaran a muntar el clipmetratge que els assistents han de presentar al 6è Concurs «Drogues: el teu punt de mira»

 

Els professionals que coordinen el curs i l’imparteixen són tècnics en prevenció de drogodependències, psicòlegs i/o educadors socials amb el màster en drogodependència d’El Teu Punt.

 

Els alumnes comptaran, a més, amb suport en línia.

 

* Molt important: per poder obtenir el crèdit ECTS s'ha d'assistir al 100 per cent del curs teòric i s'ha presentar un clipmetratge que es consideri apte al 6è Concurs «Drogues: el teu punt de mira».

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.