7 d'octubre: Dia de les Universitats Saludables

Els centres universitaris, a més de ser motor de recerca i formació dels professionals del futur, són entorns vius on interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i el benestar.

Lloc: campus de Palma, Seu universitària de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i edifici Sa Riera.

El Dia de les Universitats Saludables neix de voler fer visible la tasca en promoció de la salut que realitzen les universitats que formen part de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS).

Aquest dia, a les universitats que formen part de la REUS s'oferirà fruita de temporada a tots els edificis dels campus, a part d'altres activitats. A la UIB, a part de fruita d’Agromart a les consergeries dels edificis del campus de Palma, de la Seu universitària de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i de l’edifici Sa Riera, hi haurà també Quelis Cor. I Energy Control i Sexconsulta de Palmajove posaran taules informatives al campus de Palma.

Una Universitat saludable ha de ser un entorn que protegeixi i afavoreixi la salut, promovent coneixements i habilitats orientats al fet que els estudiants i treballadors adquireixin estils de vida saludables, proporcionant les infraestructures i els espais necessaris, i afavorint la socialització i les activitats d'oci saludables.

A més a més, la Universitat és un escenari idoni per a la promoció de la salut, ja que el grup majoritari el conforma la joventut universitària, la qual es troba en una etapa de la vida de gran importància per a la salut, en la qual es desenvolupen i es consoliden els estils de vida (saludables o perjudicials), creix la presa de decisions, la independència i es crea el paper de futur educador (tant des del punt de vista professional com personal). La Universitat és una institució amb gran poder d’influència social, i s’hi formen els futurs professionals que configuraran els serveis de la comunitat.

Més informació a la nota informativa.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 07/10/2015

Data de publicació: 05/10/2015