Bústia: t'escoltam

T’agradaria proposar una activitat relacionada amb les línies d’actuació de la nostra oficina? Vols aportar millores, suggeriments o felicitacions dels serveis, programes i activitats que oferim?

L’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible t’escolta.

Si tens propostes i suggeriments relacionats amb l’activitat física i l’esport, nutrició, benestar emocional, prevenció d’accions, salut sexual, accions per afavorir la sostenibilitat, o altres temes, emplena el formulari que hi ha a continuació.
 

Els camps marcats amb * són obligatoris

Dades personals:
*
*
Col·lectiu *
Alumnat PAS PDI
Dades de contacte:

Correu electrònic: *

Assenyala el teu interès: *
*

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.