Estructura i Personal

L'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible fou creada per acord executiu 10881 el 17 de desembre de 2013, i està formada pel següent equip:

Nom i Càrrec
Telèfon
Dra. Sonia Martínez, Directora971 25 9919
Sra. Aina Riera, Tècnica971 17 2587
Dra. Olaya Álvarez, Tècnica971 17 2787
Sra. Leticia Lozano, Personal de Suport971 17 2587
Sra. Patricia Molina, Becària de col·laboració971 17 2094
Sra. Pilar Soler, Tècnica971 25 9928