Sostenibilitat a la UIB

En aquest apartat hi trobareu diversos suggeriments o bones pràctiques a dur a terme per millorar l’estat ambiental de la UIB, com també el Codi de conducta ambiental i altres aspectes relacionats amb l’espai natural del campus. 

No obstant això, val a dir que el desenvolupament sostenible es defineix com la forma de desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions presents sense comprometre les de les generacions futures. Així, el desenvolupament sostenible no és només per fer front als problemes ambientals sinó, fonamentalment, un enfocament coherent i holístic que integra els aspectes econòmics i socials, juntament amb els ambientals. Malgrat tot, en aquest apartat s’hi han tractat bàsicament els aspectes ambientals.

 terra