Espai natural del campus

La Universitat es troba en un espai rural de 120 ha d'extensió. Aquest territori ha estat parcialment, però profundament modificat per la urbanització del campus. Una part considerable, però, roman com un espai agrari o seminatural. També hi ha una petita zona humida, lligada a la font de la Vila, que primerament va ser alterada i després ha estat en part restaurada.
 

La part urbanitzada està ocupada pels carrers i els edificis, però també hi ha espais amb jardins i altres sense un ús concret. Els jardins estan formats majoritàriament per arbres i/o gespa, i proporcions menors d'arbusts i rocalles.
 

Cal esmentar l’existència de l’apiari, de l’estació de l’AEMET i l’estació d’esforç constant del GOB.

 

es

 

Documents relacionats