Servei de préstec

El Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable posa a disposició de tota la comunitat universitària, ja siguin alumnes, personal docent i investigador, o personal d’administració i serveis, un servei de préstec de bicicletes. 

L’objectiu del servei és impulsar l’autonomia en el transport i facilitar els desplaçaments actius en bicicleta en general i cap al campus universitari en particular.

Característiques del servei

 El servei de préstec disposa de 15 bicicletes urbanes:

Les bicicletes es poden llogar des del començament del curs acadèmic fins a final de juliol, i per a períodes d’un mes i un semestre lectiu. El primer semestre abraça des de setembre fins a gener, i el segon semestre, des de febrer fins a juliol. El servei estarà suspès el més d’agost.

La sol·licitud de les bicicletes i també la seva devolució es pot fer en qualsevol moment. S’ha de tenir en compte que, independentment del moment en el qual s’agafi la bicicleta, s’haurà de tornar al gener i al juliol perquè la revisin i per tenir-ne un control.

Si la persona que ha gaudit del servei vol renovar el préstec, ho podrà fer sempre que hi hagi bicicletes disponibles. Si quan demana el servei no hi ha bicicletes disponibles, quedarà en llista d'espera fins que n'hi torni haver. Les bicicletes s'assignaran seguint l'ordre cronològic així com es rebin les sol·licituds.

Durant el període de préstec, la Universitat no es responsabilitza dels desperfectes de la bicicleta ni dels danys que s’hi puguin ocasionar. La persona que empra el servei es fa responsable de la bicicleta i del seu ús durant el període en què la hi hagin adjudicada.

Vols demanar una bicicleta?

Abans de demanar una bicicleta, convé que llegeixis les condicions particulars del serveiLes passes que hauràs de fer per ser usuari del servei són les següents:

  1.  Emplenar el formulari de sol·licitud
  2. Rebre la confirmació de la sol·licitud per correu electrònic
  3.  Acordar amb l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (Son Lledó, 1a planta) el moment d’anar a cercar la bicicleta
  4. Signar les condicions particulars d’ús, aportar la fiança (en metàl·lic) i anar a cercar la bicicleta
  5. Fer un ús apropiat de la bicicleta durant el període de préstec
  6. Tornar la bicicleta en les mateixes condicions en què la vares rebre i al moment acordat
  7. Valorar el servei emplenant el formulari de valoració.

Per a més informació, escriu-nos a <universitatsaludable@uib.es> o telefona’ns al 971 17 20 93.

Documents relacionats