Escoltar

Addiccions

Ens interessa

Adicció móbil

En l'àmbit de la prevenció d'addiccions, l'adopció d'estils de vida saludables genera beneficis importants. A l’OUSIS, posam a disposició de l'alumnat serveis i recursos de prevenció i formació, tenint en compte que, segons les enquestes, el consum de substàncies psicoactives està més present entre persones de 15 a 34 anys, coincidint amb l'època universitària, una etapa vital caracteritzada per l'experimentació, l’obertura a sensacions noves i la normalització de certs comportaments (com, per exemple, la barra lliure a les festes universitàries o l'ús d’estimulants durant les nits d'estudiar). L'excessiva normalització comporta la banalització del seu consum, la qual cosa pot tenir conseqüències negatives per a la persona, ja siguin físiques, psicològiques, econòmiques, acadèmiques, familiars o socials.
Paral·lelament, també destinam esforços a abordar les addiccions comportamentals (Internet, jocs d'atzar, telèfon mòbil, compres compulsives, etc.) i dedicam un èmfasi especial a les relacionades amb les noves tecnologies (TIC), ja que també són una eina de treball i un canal de comunicació fonamental molt emprat per tothom. Tot i l’ús generalitzat, això no vol dir que sigui un ús vertaderament saludable!
Quant a la formació, oferim un curs d’entre 1 i 3 crèdits ECTS de prevenció d’addiccions (Si ho tens clar, tria!) a Mallorca, Menorca i Eivissa. Durant tot l'any també desenvolupam campanyes i activitats que pots consultar a les nostres xarxes socials i web. A més, col·laboram amb el projecte El teu punt, i cada any convocam concursos de sensibilització i prevenció d'addiccions. 

Vols saber-ne més?