Escoltar

Alimentació

Saludable, sostenible, solidària i saborosa

cuinar menjar saludable

Els hàbits alimentaris constitueixen un factor determinant de l'estat de salut, tant individualment com poblacionalment.

La modernització de la societat ha comportat una sèrie de canvis sociològics i culturals que afecten inevitablement els hàbits i preferències alimentaris. 

Una alimentació inadequada, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, es relaciona amb malalties de prevalença i mortalitat elevades, especialment quan s’acompanya d’uns nivells d'activitat física baixos. Per altra part, el sistema agroalimentari i els patrons de consum actuals contribueixen al canvi climàtic.  

És per aquest motiu que també cal parar especial atenció a fer un consum responsable. En la selecció dels aliments, hi estan implicats nombrosos factors: socioculturals i familiars, disponibilitat econòmica, entorn, grau d'educació nutricional i estat de salut de l'individu. 

Una dieta saludable és aquella que és suficient, completa, equilibrada, satisfactòria, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible. Així, una dieta saludable i sostenible adaptada al nostre entorn hauria de ser rica en aliments frescs d’origen vegetal, com la fruita i la verdura, el llegum, els cereals integrals i la fruita seca. La font principal de greixos serà l’oli d’oliva verge. També es podran incloure aliments d’origen animal, però en menys quantitat, com els ous, els làctics, el peix (blanc i blau) i la carn blanca. La millor beguda sempre serà l’aigua. Per contra, cal limitar el consum de productes ultraprocessats i la carn vermella i processada.

És important també optar per productes de proximitat i temporada, evitar el malbaratament alimentari i comprar sempre que sigui possible productes a pes i amb embolcalls de material reutilitzable.

 

Vols saber-ne més?