Escoltar

Alimentació

Saludable, sostenible, solidària i saborosa

Els hàbits alimentaris constitueixen un factor determinant de l'estat de salut, tant individualment com poblacionalment. La modernització de la societat ha comportat una sèrie de canvis sociològics i culturals que afecten inevitablement els hàbits i preferències alimentaris.

Una alimentació inadequada, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, es relaciona amb malalties de prevalença i mortalitat elevades, especialment quan s’acompanya d’uns nivells d'activitat física baixos.

Per altra part, el sistema agroalimentari i els patrons de consum actuals contribueixen al canvi climàtic. És per aquest motiu que també cal parar especial atenció a fer un consum responsable.

En la selecció dels aliments, hi estan implicats nombrosos factors: socioculturals i familiars, disponibilitat econòmica, entorn, grau d'educació nutricional i estat de salut de l'individu.

Una dieta saludable és aquella que és suficient, completa, equilibrada, satisfactòria, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible. Així, una dieta saludable i sostenible adaptada al nostre entorn hauria de ser rica en aliments frescs d’origen vegetal, com la fruita i la verdura, el llegum, els cereals integrals i la fruita seca. La font principal de greixos serà l’oli d’oliva verge. També es podran incloure aliments d’origen animal, però en menys quantitat, com els ous, els làctics, el peix (blanc i blau) i la carn blanca. La millor beguda sempre serà l’aigua. Per contra, cal limitar el consum de productes ultraprocessats i la carn vermella i processada.

És important també optar per productes de proximitat i temporada, evitar el malbaratament alimentari i comprar sempre que sigui possible productes a pes i amb embolcalls de material reutilitzable.

 

Vols saber-ne més?