Escoltar

Salut emocional

Ens interessa la teva salut emocional

salut emocional joves

La salut o el benestar emocional és un dels aspectes importants en el nostre projecte de vida, que, no obstant això, de manera freqüent queda relegat per altres aspectes de la salut, com l'alimentació o l'activitat física, també necessaris. Afortunadament, cada vegada més, les recerques ens indiquen que és una àrea fonamental de la salut, fent referència a algunes claus essencials, com:

  • Prendre consciència de les emocions pròpies i les dels altres, i posar-los nom.
  • Saber regular les emocions de manera apropiada usant estratègies adequades, com ara la relaxació, la confrontació, la reestructuració cognitiva o el sentit de l'humor.
  • Mantenir bones relacions socials, en què es prioritzi la comunicació efectiva, les actituds pro socials, l'assertivitat, l'empatia i cercar el suport social, entre altres competències socials.
    Totes les emocions, ja siguin positives o negatives, són útils i compleixen funcions que afavoreixen la nostra supervivència (és normal que una persona estigui nerviosa abans de presentar un projecte; el problema apareixeria si els nervis li blocassin l’exposició). Per això, hem d'aprendre a regular les emocions i evitar estats de tensió que deriven en estrès.
    Recorda que només hi ha una persona que ens acompanya sempre, i som nosaltres mateixos. Cuidem-nos.

Vols saber-ne més?