Salut emocional

Ens interessa la teva salut emocional

salut emocional joves

La salut o el benestar emocional és un dels aspectes importants en el nostre projecte de vida, que, no obstant això, de manera freqüent queda relegat per altres aspectes de la salut. Afortunadament, cada vegada més, les recerques ens indiquen que és una àrea fonamental de la salut, fent referència a algunes claus essencials, com:

  • Prendre consciència de les emocions pròpies i les dels altres, i posar-los nom.
  • Saber regular les emocions de manera apropiada usant estratègies adequades, com ara la relaxació, la confrontació, la reestructuració cognitiva o el sentit de l'humor.
  • Mantenir bones relacions socials, en què es prioritzi la comunicació efectiva, les actituds pro socials, l'assertivitat, l'empatia i cercar el suport social, entre altres competències socials.         
    Recorda que només hi ha una persona que ens acompanya sempre, i som nosaltres mateixos.    Cuidem-nos.