Curs: Gestió d'habilitats socials i emocions (per a PDI-Formació IRIE)

Curs Presencial de 4h de durada

Dates: Els dies 3 i 4 de març

Horari: de 16 a 18 hores

Formadora: Molina Gil, Patricia

Tipus de certificat: Assistència

Objectius i competències a aconseguir

Aquest curs pretén facilitar recursos per millorar les habilitats socials i de comunicació, com a comportaments apresos que són susceptibles de millora. 
A més, aportarà eines perquè les persones que hi assisteixin puguin desenvolupar-se de forma adequada en situacions socials i donar respostes adaptatives en contextos laborals o familiars.

  •  Avantatges de les habilitats socials, amb explicació dels components que hi intervenen i la tècnica, com també la importància de l'entrenament en l'adquisició de l'hàbit. 
  • Presència de l'ansietat en situacions socials. S'explicaran els símptomes de l'ansietat i els pensaments associats, perquè puguin identificar-los en situacions personals. 
  • Presentació d'algunes tècniques de relaxació per a posar-les en pràctica. 
  • Conductes i drets assertius.

Observacions: Seran dues sessions teòriques i pràctiques amb dinàmiques grupals, que permetran extrapolar la teoria a situacions reals de l'àmbit familiar i/o laboral.

Pots ampliar la informació al Portal PAS-PDI