Taller: Habilitats per la vida

Inscripcions 

Limitades fins al 21 de febrer

Què són les habilitats per a la vida?

L’educació en habilitats per a la vida vol ajudar a millorar la capacitat per tenir una vida més sana i feliç, intervenir en els determinants de la salut i el benestar, i participar d’una manera activa en la construcció de societats més justes, solidàries i equitatives [1] . Encara que hi ha maneres diverses de classificar les habilitats per a la vida, l’OMS determina deu punts bàsics per millorar-la, entre els quals destacam l’autoconeixement, la comunicació, les relacions interpersonals, la presa de decisions, etc. De manera indirecta, hi ha moltes actuacions que poden millorar la vida, com ara fer exercici físic, mantenir una alimentació saludable i actuar de manera sostenible amb el planeta.

[1] Web: habilidadesparalavida.net

Què podem esperar d'aquest curs introductori? 

Aquest curs pretén educar en habilitats per millorar la capacitat de l’alumnat de tenir una vida més sana i feliç.

Objectius:

  • Oferir eines per millorar la capacitat comunicativa.
  • Incorporar pràctiques diàries per al benestar emocional.
  • Augmentar coneixements en matèria mediambiental.
  • Explicar principis de l’alimentació saludable i la seva aplicabilitat. 

 

Com el farem? Amb quina metodologia?

Consistirà en una única sessió de quatre hores, durant la qual exposarem temàtiques diverses per assolir els objectius que ens hem proposat. Aquestes temàtiques seran les següents:

  • Habilitats per a la comunicació eficaç: empatia, escolta activa i intel·ligència emocional*. Estratègies de treball en equip.
  • Organització del temps i maneig de situacions d’estrès (exercici físic, tècniques de relaxació, etc.).
  • Introducció a l’alimentació saludable, planificar el menú per a tota la setmana, gestionar els residus. Impacte mediambiental de l’alimentació.

 * Si vols saber quin és el teu nivell d’intel·ligència emocional, emplena el qüestionari i porta’l el dia del curs

Què dura el curs i quins dies serà?

El curs serà el dia 26 de febrer i té una durada de quatre hores, amb un petit descans. L’horari és de 16 a 20 hores.

On es farà el curs?

A l'edifici Guillem Cifre de Colonya, aula de videoconferència 6.

A qui s’adreça aquest curs?

És un curs gratuït al qual pot assistir qualsevol estudiant de grau de la Universitat de les Illes Balears, principalment estudiants de primer de grau.

Qui l’imparteix?

Dra. Antònia Pades

Infermera i doctora en Psicologia. Professora titular d’universitat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Doctora en psicologia i infermeria.

Sra. Patricia Molina

Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicologia General Sanitària. Experta en Promoció de la Salut a la Comunitat. Tècnica de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible. Professora associada del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Sra. Pilar Soler

Graduada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Condicionants Genètics Nutricionals i Ambientals del Creixement i el Desenvolupament. Tècnica de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible.

Sra. Sònia Álvarez

Graduada en Enginyeria del Medi Natural, especialitzada en detecció i correcció d’impactes ambientals. Tècnica de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible.

Sr. Joan Genovès

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.Tècnic de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible.

Sra. Isabel Martín

Graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Rendiment Esportiu i Salut. Expert Universitari en Nutrició Esportiva. Tècnica superior en dietètica. Tècnica de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible.