Seguretat

rentat de mans

La seguretat, tal com indica el DIEC, és la qualitat d’estar segur. Aquesta seguretat consisteix a ser lliure i exempt de risc. La seguretat és una tasca que abraça molts d’aspectes i situacions. Per aquesta raó, intentam oferir diverses actuacions per a què cada persona adopti les mesures pertinents.
El Campus Saludable és un campus cardioprotegit, disposa de desfibril·ladors a diversos edificis per afavorir l’actuació primerenca en cas de necessitat. Així mateix, ofereix informació per evitar infeccions i malalties derivades de la transmissió de patògens a través de les mans o el consum d’aliments en mal estat.

 

Vols saber-ne més?