Escoltar

Informació d'interès sobre el coronavirus

  

 A causa de l'expansió del coronavirus i les últimes mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat, compartim amb la comunitat universitària informació d'interès al respecte.

Hores d’ara no existeixen restriccions als desplaçaments ni al comerç internacional amb les zones de risc, però el Ministeri de Sanitat ha recomanat no viatjar-hi si no és imprescindible i aplicar criteris de precaució.

La Universitat està en contacte amb els alumnes de la UIB que s’han traslladat a Itàlia en el marc dels programes de mobilitat i amb els estudiants italians que, de la mateixa manera, han vingut al nostre campus. La situació és, en tots dos casos, de normalitat. Tot i això, alguns dels estudiants de la UIB a Itàlia han manifestat que s’estimen més tornar a casa i, per tant, la Universitat els facilitarà el desplaçament.

Així mateix, s’ha creat una comissió, encapçalada pel vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Antoni Aguiló, per estar a l’aguait d’altres possibles casuístiques derivades de viatges o desplaçaments dels membres de la comunitat universitària. Estam en contacte amb la Conselleria de Salut per disposar d'informació actualitzada en tot moment.

Ens els enllaços següents trobareu les mesures de protecció bàsiques i recomanacions per a persones que tornin de zones de risc o que hi hagin d’anar: 

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Brot de malaltia per coronavirus (COVID-19)

Mesures de protecció bàsiques contra el coronavirus

Consells sobre els rumors

Ministeri de Sanitat

Malaltia per nou coronavirus (COVID-19)

Recomanacions per a les persones que provinguin de zones de risc

Recomanacions per a les persones que hagin de viatjar a zones de risc

Conselleria de Salut i Consum. Direcció General de Salut Pública i Participació

Web informativa sobre el coronavirus COVID-19

Situació actual a les Illes Balears

Recomanacions per a les persones que hagin de viatjar a zones de risc per coronavirus 

 

Contactes d’interès:

Telèfon dels serveis de salut de les Illes Balears: 061

Posau-vos-hi en contacte si teniu símptomes d’infecció respiratòria i, a més, heu estat a una zona de risc els darrers catorze (14) dies o heu tingut contacte proper amb una persona contagiada del coronavirus

Documents relacionats