Escoltar

Rentat de mans

Et rentes les mans després d’anar al bany? I abans de menjar? Saps com ho has de fer per rentar-te-les correctament?

Descobreix com t’has de rentar les mans als banys de la UIB.

Algunes malalties tan comunes com les diarrees i els refredats són causades la majoria de vegades perquè no es renten les mans o no es renten correctament.

Les mans estan en contacte amb una gran quantitat d'objectes i persones, i també amb gèrmens que poden ser perjudicials per a la salut. Quan una persona no es renta les mans amb sabó, les mans poden transmetre bacteris, virus i paràsits, ja sigui per contacte directe (tocant una altra persona) o indirectament (mitjançant superfícies).

 Aquesta imatge mostra els microorganismes que varen créixer en una setmana, després que un infant de 8 anys jugàs al jardí amb el seu ca.