Tria Triar

Tria Triar és un projecte que neix de la col·laboració de la Fundació Salut i Comunitat amb la UIB. Aquest projecte pretén oferir a l'alumnat universitari informació i formació sobre les conductes addictives, siguin químiques o no químiques, els que hi estan riscs associats i les pautes per minimitzar-los. Aquesta intervenció es fa a través de la participació de l’alumnat en la formació, de manera que es converteixen en agents de promoció de la salut, que s'encarregaran de desenvolupar les activitats dirigides a multiplicar els missatges preventius entre la comunitat universitària mitjançant una sèrie d’activitats al campus de Palma.

Curs gratuït amb reconeixement d’1 ECTS.  prev.balears@fsyc.org   648731300

Durada: 25 hores d’activitat (14 hores de teoria i 11 hores de pràctica). 

Objectiu general:

Crear una major consciència entre l’alumnat en relació amb les addiccions (siguin químiques o no), la prevenció dels abusos del consum de substàncies, i promoure estils de vida saludables entre el col·lectiu d’alumnat universitari, amb la perspectiva de gènere.

Objectius específics:

  1. Proporcionar informació sobre substàncies i altres conductes addictives.
  2. Conèixer la prevenció de riscs i les pautes per minimitzar-los.
  3. Informar sobre les conductes eròtiques i sexuals saludables.
  4. Comprensió i aplicació de la perspectiva de gènere.
  5. Identificació, prevenció i actuació davant les violències sexuals als espais d’oci.
  6. Capacitar l’alumnat per convertir-se en agents de promoció de la salut.
  7. Desenvolupar diferents intervencions i campanyes preventives i informatives de prevenció de l'abús de conductes addictives i altres temes relacionats a la Universitat.