Activitats curs 2017-2018

Dia sense alcohol

 Per tal d’estimular els/les estudiants a fer la reflexió sobre l’alcohol, sobre el seu ús o abús i els riscs associats, com la conducció de vehicles, es promourà la importància del Dia Sense Alcohol.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb el tema, es realitzarà una dinàmica amb les ulleres simuladores d’efecte d’alcohol i es farà un joc ràpid en què les persones participants hauran de respondre un breu qüestionari sobre les begudes alcohòliques i el seu consum.

Dia 15 de novembre de 2017 a la part exterior de la cafeteria de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, de 13 a 14 hores.

Enllaç d'interés:http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=352&cont=95360&lang=es

De festa, respecta. Substàncies i agressions  #DeFestaRespectaUIB

Per informar el jovent que estudia a la UIB quant a la temàtica del consum de substàncies a les festes on acudeixen, especialment sobre la importància del consum d’alcohol i la relació d’aquest amb la violència sexual subtil (mirades, floretes, altres comentaris sexuals incòmodes i ocupació de l’espai), el dia 9 de maig s’instal·laran dues taules informatives sobre els contextos festius, el consum de substàncies i les agressions sexuals que es donen en aquests contextos a l’espai exterior del bar de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, d’11 a 13.30 hores i de 16 a 18.30 hores, on es distribuiran materials en paper relacionats amb la prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies, i les persones participants podran respondre un breu qüestionari sobre la vivència o la presència d’agressions sexuals pel que fa a la població universitària, per poder fer una radiografia de la situació.

Es farà una dinàmica en què es relacionaran les temàtiques d’algunes músiques amb la permissivitat i la normalització de les agressions sexuals als espais d’oci, així com una altra dinàmica en què els i les estudiants podran aportar informació sobre els adjectius que s’associen a la llargària de la falda de les al·lotes i a la llargària dels calçons dels al·lots, per poder conversar sobre els diferents aspectes que fan relacionar la vestimenta de les dones amb idees sexistes i per poder trencar aquest estigma.

També es farà una dinàmica amb les ulleres simuladores d’efecte d’alcohol, en què les persones participants podran recollir un objecte que serà llançat, o caminar sobre una línia pintada al terra, per tal de poder relacionar-ho amb la disminució dels reflexos a l’hora de conduir sota els efectes de l’alcohol, o col·locar preservatius en penis per a docència, per poder relacionar-ho amb la importància de la protecció en les relacions sexuals.

Us hi esperam!

Dia Mundial Sense Tabac  #SenseTabacUIB

  Amb motiu de la Setmana sense Fum, del 25 al 31 de maig de 2018, entre d’altres activitats que s’han programat per a aquests dies, des del Projecte Tria Triar, del Pla d’Addiccions i Drogodependències de la Conselleria de Salut de les Illes Balears (PADIB), juntament amb l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB (OUSIS), es realitzarà una activitat preventiva dirigida a la comunitat universitària sobre la reducció i la prevenció del consum de tabac, així com la importància de mantenir hàbits de vida saludables.

El grup de voluntariat s’encarregarà de repartir material informatiu a la taula instal·lada a la zona de vianants de la UIB d’11 a 13.30 hores i de 16 a 18.30 hores el 30 de maig, per tal de poder fer arribar al màxim de persones la informació relativa a la prevenció del consum de tabac i, si cal, informació sobre les estratègies per reduir-ne o eliminar-ne el consum. A les persones que es trobin fumant o que manifestin que són fumadores, els proposaran de fer un intercanvi: un cigarro per una peça de fruita, per poder rompre el gel i difondre missatges preventius.

Es disposarà d’una màquina de tabac dissenyada pel grup de voluntariat de la qual, en comptes de cigarros, es podran extreure missatges preventius i de sensibilització sobre el tabac i el cànnabis, atès que aquesta és una mescla habitual entre el jovent. Es presentarà un qüestionari a les persones que consumeixen cànnabis per recollir informació sobre els filtres que utilitzen, per poder fer recomanacions sobre la importància d’emprar-ne.

Es disposarà de pulmons didàctics, perquè les persones participants puguin visualitzar el procés d’envelliment dels pulmons de les persones fumadores, i per poder informar sobre els riscs a curt, mitjà i llarg termini que suposa el consum continuat de tabac.

Actualment, la Llei 42/2010 permet fumar als espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació de persones adultes, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants. Això ha produït un desplaçament dels cendrers de les portes dels edificis de la UIB (espais on se sol fumar) a una certa distància, però no s’hi han desplaçat les persones, així que les llosques no se solen dipositar als cendrers i això fa que als accessos als edificis hi hagi brutor. La conseqüència és que es contaminen els espais comuns de la UIB i el medi ambient i, tenint en compte la presència d’animals al campus que poden engolir les llosques, resulta necessari adoptar mesures pel que fa a aquesta problemàtica.

A més d’aquestes dinàmiques per al dia de l’activitat, es convoca el I concurs de fotografia «Què fem amb les llosques de tabac a la UIB?» a través de la xarxa social Instagram amb l’etiqueta #llosquesUIB, amb l’objectiu de recollir, a través d’imatges, missatges dirigits a la població universitària en relació amb el consum de tabac als espais públics i amb l’impacte mediambiental de les llosques al campus de la UIB.