Activitats dels mesos de desembre de 2018

 T’agrada el sexe? #TagradaelSexeUIB?

Amb l’objectiu de difondre informació relacionada amb les pràctiques sexuals i la prevenció dels riscos associats, les persones beneficiàries del curs Tria Triar es trobaran a la zona de vianants del campus, el dia 11 de desembre de 2018, de 13 a 15.30 hores.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb la temàtica i es farà una dinàmica per relacionar conceptes amb els possibles beneficis i riscos que poden suposar les relacions sexuals.

També es farà una dinàmica amb les ulleres simuladores d’efecte d’alcohol, en la qual les persones participants podran col·locar preservatius a penis docents i relacionar aquest gest amb la importància de la protecció davant les relacions sexuals, fins i tot quan s’està sota els efectes de l’alcohol o d’altres substàncies.

 Sexualitat i diversitat sexual #DiversitatSexualUIB

Les persones joves senten la necessitat de reconèixer-se, comparar-se, experimentar i identificar-se sexualment.

El sexe, el gènere, la identitat sexual, la identitat de gènere i l’orientació sexual són conceptes actuals, però també desconeguts per moltes persones. Aquesta realitat pot significar la normalització i no identificació de conductes homòfobes en la societat. A més, les relacions heteronormatives marquen la tendència general, quan, en realitat, trobam moltes altres formes de relació entre les persones.

Amb l’objectiu de respondre a les motivacions de les persones agents de salut participants del curs Tria Triar, amb aquesta activitat es pretén estimular el jovent que estudia a la UIB amb relació al debat sobre la sexualitat i la diversitat sexual a través de diferents dinàmiques que es faran a la zona de vianants del campus, el dia 12 de desembre de 2018, de 12.30 a 15 hores.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb la temàtica i es passarà un qüestionari breu sobre la sexualitat i la identitat sexual. Es promourà besar persones que es tinguin al voltant amb la intenció de proposar la desexualització de la besada i potenciar-la com a expressió d’afecte. A més, s’instal·larà un sistema d’altaveus que emetran cançons relacionades amb les besades. També hi haurà la representació d’una vagina i d’un penis per donar a conèixer la identificació de les diferents parts i la seva estimulació, per contribuir al plaer de la masturbació i descentrar les relacions sexuals del fal·locentrisme.

 Te la jugues? #TelajuguesUIB?

Amb l’objectiu de difondre informació relacionada amb els jocs d’apostes en línia i presencials, les persones participants del curs Tria Triar es trobaran davant la biblioteca de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, el dia 18 de desembre de 2018, de 14 a 16.30 hores.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb la temàtica i es farà una dinàmica amb una ruleta per poder experimentar la sensació de guanyar o perdre algun objecte apostat i conversar sobre els sentiments i pensaments relacionats. Es demanarà que s’apostin objectes de poc valor, com ara bolígrafs o mocadors, i es podran guanyar objectes similars. També es farà un qüestionari breu per recollir informació sobre la participació en jocs d’apostes.

 Una partideta? #UnapartidetaUIB

Amb l’objectiu de difondre informació relacionada amb els videojocs i la repercussió que tenen entre el jovent, les persones participants del curs Tria Triar es trobaran a l’aula A1 de l’edifici Anselm Turmeda, el dia 19 de desembre de 2018, de 12.30 a 15 hores.

Es distribuiran materials en paper relacionats amb la temàtica i es farà una dinàmica amb una videoconsola, que consistirà a exercir rols diferents: una de les persones participants funcionarà com a subjecte control (una persona del projecte) i l’altra, com a subjecte experimental, per poder incloure elements distractors*, i poder observar, debatre i informar sobre les conseqüències del temps dedicat als videojocs i en relació amb l’agressivitat i la tolerància a la frustració mentre es juga. També es farà un qüestioni inicial i un de posterior, i les respostes les recolliran persones que siguin a l’edifici, encara que no participin en l’activitat de manera directa.