Activitats dels mesos de maig i juny de 2017

 Sexe responsable

La desinhibició cercada per algunes persones i produïda per diverses substàncies que s’utilitzen en els contextos festius, disminueix la percepció del risc, fins i tot el relacionat amb les pràctiques sexuals, per la qual cosa esdevé molt important la informació i la conscienciació sobre les pràctiques sexuals segures.

Dia 3 de maig de 2017 als edificis Guillem Cifre de Colonya i Gaspar Melchor de Jovellanos.

Enllaç d’interès: http://www.enplenesfacultats.org/info-sexualitats-saludables/

 
 Agressions sexuals en els contextos d’oci

La tolerància a les agressions, de forma general, es troba minimitzada en situacions considerades de baix risc com els tocaments no desitjats a les dones, a diferència de la tolerància manifestada cap a conductes de risc més gran, com les violacions. Així, cal conscienciar la població que acudeix a espais d’oci per desnormalitzar, identificar, visibilitzar i afrontar amb estratègies les agressions sexuals, siguin del tipus que siguin, ja que tota persona pot actuar davant una situació d’aquest tipus, encara que no la visqui en primera persona.

Dia 9 de maig de 2017 a l’edifici Guillem Cifre de Colonya.

Enllaç d’interès: http://www.drogasgenero.info/noctambulas/

 Combat els exàmens

Durant les èpoques d’exàmens és freqüent que la comunitat universitària pateixi moments estressants, dies en què es dorm menys, i que augmenti el consum de substàncies estimulants per intentar augmentar el nivell de concentració i d’atenció i per allargar al màxim el temps. És clar que una bona planificació és la clau per no arribar a trobar-se en aquesta situació.

Es recollirà informació, a través de qüestionaris, sobre les substàncies que utilitza l’alumnat per estudiar, així com els sentiments que apareixen quan s’han de preparar exàmens, i s’informarà sobre els riscs de l’ús de substàncies estimulants.

Dia 19 de maig de 2017 als edificis Arxiduc Lluís Salvador (EHIB) i Gaspar Melchor de Jovellanos.

Enllaç d’interès: https://energycontrol.org/

 Beure alcohol amb moderació

Per tal d’estimular els/les estudiants a la reflexió sobre l’alcohol, les seves conseqüències personals, socials, familiars, acadèmiques, etc., els riscs associats, com la conducció de vehicles i els relacionats amb les conductes sexuals i els actes violents, es promourà la importància del Dia sense Alcohol.

Dia 25 de maig de 2017 als edificis Anselm Turmeda, Guillem Cifre de Colonya i Ramon Llull.

Enllaç d’interès: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=352&cont=95360&lang=es

 
 Dia sense Tabac

Es repartirà material informatiu i a les persones que els alumnes trobin fumant, els proposaran de canviar els cigarros per caramels sense sucre i també els faran recomanacions per reduir o eliminar el consum de tabac.

Dia 31 de maig de 2017 a tot el campus universitari.

Enllaç d’interès: http://padib.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09040813461833313172&lang=CA&cont=79970