Escoltar

Sostenibilitat

T'ajudam a ser més sostenible

mans amb plantesActualment vivim un canvi accelerat a escala planetària. Amb l’augment dels problemes ambientals, que s’han agreujat, i davant de l’emergència climàtica global actual, l’interès pel medi ambient a l’últim terç de segle ha augmentat considerablement. Aquest caràcter preferent dels problemes mediambientals, dels quals inicialment només havien pres consciència els ciutadans pertanyents a l’esfera de moviments ecologistes, un grapat de científics i en menor mesura algunes institucions i sectors polítics, s’estén arreu a causa de la necessitat i demanda urgent del canvi de model socioeconòmic actual per un que sigui responsable amb el medi ambient.
Amb la Conferència de Rio de Janeiro de 1992 va començar la divulgació de conceptes de sostenibilitat com a full de ruta que ha de seguir la humanitat i, per evitar mals majors, l’Agenda 21.
Aquest concepte de sostenibilitat s’ha anant concretant i desenvolupant al llarg dels anys, fins a ser reconegut en l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’introduir un canvi profund en el sistema que permeti preparar les generacions futures en la cultura de la sostenibilitat.
És aquí quan la Universitat de les Illes Balears, com a entitat a la qual correspon en l’àmbit de les seves competències l’educació superior i la transferència de coneixements a la societat, ha introduït, com una de les seves funcions i serveis, un model de gestió ambiental compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030. A més, col·laboram amb el grup de treball per a la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
A través de mecanismes d’ajuda, com la formació, la investigació, la divulgació, la sensibilització o la transferència d’informació, treballam per fer que el nostre campus universitari sigui sostenible. Ho fem combinant alhora dos eixos bàsics d’actuació :

  • Una part més tècnica, amb actuacions d’ambientalització i optimització dels recursos i la gestió ambiental
  • Amb la promoció d’activitats destinades a afavorir i potenciar la participació de la comunitat universitària amb la gestió ambiental i la sostenibilitat.

Vols saber-nes més?