Sostenibilitat

T'ajudam a ser més sostenible

La Universitat de les Illes Balears, com a entitat a la qual correspon en l’àmbit de les seves competències l’educació superior i la transferència de coneixements a la societat, ha introduït, com una de les seves funcions i serveis, un model de gestió ambiental compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030. A més, col·laboram amb el grup de treball per a la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
A través de mecanismes d’ajuda, com la formació, la investigació, la divulgació, la sensibilització o la transferència d’informació, treballam per fer que el nostre campus universitari sigui sostenible. Ho fem combinant alhora dos eixos bàsics d’actuació:

  • Una part més tècnica, amb actuacions d’ambientalització i optimització dels recursos i la gestió ambiental
  • Amb la promoció d’activitats destinades a afavorir i potenciar la participació de la comunitat universitària amb la gestió ambiental i la sostenibilitat.