Horts ecològics UIB

Horts ecològics de la UIB

En el context socioambiental actual, els horts comunitaris o urbans es van consolidant com un espai polivalent on s’aconsegueixen objectius de millora social a la vegada que es recuperen espais ambientalment degradats.

El dia 11 de desembre de 2013 es va signar un conveni específic de col·laboració amb la Creu Roja-Illes Balears per al desenvolupament del programa Sembrant Salut, que té la finalitat de destinar horts comunitaris a col·lectius especialment vulnerables i usuaris de la mateixa entitat.

El dia 13 d'octubre de 2015 es va signar una addenda a aquest conveni especificat una modificació de la seva ubicació al campus

A la UIB compartim les idees promogudes pel programa Sembrant Salut i entenem que l’hort és un espai de relaxació en contacte amb la natura, d’estímul dels sentits, de relacions socials, d’exercici físic… En resum, un espai de benestar.

A més, és una gran oportunitat per promoure l’alimentació saludable, ja que serà una fantàstica ocasió per poder consumir els nostres propis aliments frescs de temporada, cultivats sense productes tòxics i recollits just en el punt de maduresa per poder ser ingerits.

La voluntat de la UIB és que aquests espais siguin un punt de trobada entre els membres de la comunitat universitària que vulguin gaudir de l’oportunitat de tenir el seu propi hort ecològic, i entre les persones usuàries del programa Sembrant Salut de la Creu Roja-Illes Balears.

Quantes parcel·les d’horts hi ha en total?
  • N’hi ha 12 per a la Creu Roja i 17 per a la UIB.
On podeu trobar els horts?
  • Els horts ecològics estan situats a la zona de Can Quintana, just devora el pàrking 2 del campus (caminal de la Conillera).
Quin és l’horari d’accés als horts?
Qui pot demanar un hort ecològic a la UIB?
  •  Qualsevol persona membre de la comunitat universitària al llarg del curs acadèmic actual.
Com podeu demanar el vostre hort ecològic a la UIB?
  • Heu de llegir l’acord executiu on s’explica amb més detall els compromisos que adquireix la persona que vulgui demanar i gaudir el seu hort ecològic a la UIB.
  • Emplenar el formulari de sol·licitud.
  • Acceptar, en els termes establerts, de fer-se càrrec de l’hort ecològic a la UIB mitjançant la signatura d’ un acord, que es faria de forma presencial al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

 

Documents relacionats