Escoltar

EPS3

Des de l’OUSIS, com a part integrant del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, es treballa en col·laboració amb altres oficines i serveis d’aquesta universitat per portar a terme el Pla Smart Energy 2018-2030. En aquest context, s’ha proposat l’ambientalització de l’edifici Anselm Turmeda com a projecte pilot amb el qual integrar no només qüestions relatives a l’estalvi i l’eficiència energètica sinó també altres recursos; és a dir, s’ha proposat l’impuls d’un edifici saludable i sostenible.  

Per al Pla d’ambientalització de l’edifici Anselm Turmeda, en el qual es troba l’Escola Politècnica Superior (EPS), s’han proposat dos tipus d’estratègies. Per una banda, aquelles de caire estructural, imprescindibles per a l’estalvi de recursos, tant energètics com d’altres tipus, a l’edifici AT, sense les quals no serà possible dur a terme la segona línia estratègica, la de sensibilització. És a dir, es parla de dos eixos interconnectats i que s’han de retroalimentar constantment perquè siguin eficients:

  • Introduir canvis estructurals per a la reducció del consum de recursos als diferents equipaments de l’EPS (línia estratègica 1).
  • Sensibilitzar la comunitat universitària de l’EPS de la seva responsabilitat en la reducció del consum de recursos i fomentar la seva participació per a l’aplicació de mesures de control (línia estratègica 2).    

Aquest Pla és un projecte participatiu per a la presa i l’execució de decisions que compta amb una comissió d’ambientalització conformada per les persones següents: directora de l’EPS, secretari de l’EPS, professorat d’alguns dels graus, representants d’alguns departaments, administradora de centre, membres de consergeria, membres del Consell d’Estudiants, alumnat voluntari i personal del Vicerectorat i de l’OUSIS.

El Pla es desenvolupa sota el títol «L’EPS sostenible i saludable és EPS al cub (EPS3», amb un pla d’acció amb els eixos temàtics següents:

  1. Energia
  2. Aigua
  3. Residus
  4. Mobilitat
  5. Alimentació
  6. Sensibilització i difusió