Escoltar

Gestió de residus

La UIB genera un gran volum de residus, tant perillosos com no perillosos, com a resultat de la múltiple activitat que s’hi duu a terme d’investigació als laboratoris, de docència o als serveis de menjador i cafeteria. La gestió dels residus universitaris ha de ser sostenible, en un marc específic d’estratègies que compleixin el marc normatiu europeu, estatal i, sobretot, autonòmic. Es tracta de mesures encaminades a millorar la gestió dels residus, sota el paraigües de la jerarquia de la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Es basa, doncs, en el foment d'un consum més responsable de recursos i en la promoció de mesures tant estructurals com de sensibilització entre la comunitat universitària.

Amb aquesta finalitat, a la UIB es recullen residus sòlids urbans (paper i cartó, envasos lleugers, vidre, rebuig i matèria orgànica —als serveis de menjador i cafeteria—) en col·laboració amb les empreses concessionàries dels serveis contractats i els gestors finals: EMAYA i el Consell de Mallorca. Pel que fa als residus perillosos, es treballa amb empreses autoritzades que són gestionades a través del Servei de Prevenció de la UIB.

Estratègies per a la prevenció de la generació de residus:

  • Inclusió de mesures per a la reducció dels residus als Plecs de prescripcions tècniques dels serveis de menjador i cafeteria de la UIB (enllaç a cartells compromís).
  • Treball col·laboratiu amb Rezero: l’OUSIS fa feina, junt amb altres entitats, en la promoció d’un acord per a la reducció de residus que pugui ser extrapolable al campus universitari.

Estratègies per a la correcta separació de residus en origen:

  • Assessorament als diferents serveis, i a la comunitat universitària en general, sobre la correcta separació de residus.

Saps separar correctament els teus residus?