Punt d'Atenció a la Comunitat Universitària

 Al PACU podeu resoldre dubtes sobre temes que us preocupen. Sempre estam oberts a nous suggeriments.

Objectius del servei:

1. Atendre les demandes i necessitats actuals de la societat.

2. Acostar la UIB a la comunitat universitària, responent als interessos que puguin sorgir, per tal de fomentar el sentiment de pertinença.

3. Aconseguir un campus més atractiu i més pròxim.

4. Promoure l'accés de la comunitat universitària a recursos externs i interns de caràcter social condicionant i fent atractiu un espai de consulta.

5. Oferir, de manera anònima, l'accés a una bústia de suggeriments on es puguin transmetre els interessos personals per convertir-los en una nova consulta del PACU, afavorint la participació de la comunitat universitària.

 

Per a més informació pots posar-te en contacte
amb nosaltres a l’e-mail
<vr.universitatsaludable@uib.es>
o al telèfon 971 17 20 94

 

Assessorament sobre:

 

  

 PACU

Punt d’Atenció a la Comunitat Universitària (PACU)

(annex a l'edifici Ramon Llull)