Consulta d'assessorament sobre ajudes socials

Teniu dificultats econòmiques per pagar la matrícula?

El nostre objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària.

- Ajudam els estudiants de la UIB que es trobin en situació de dificultat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l'evolució acadèmica dels seus estudis. Els ajudam a cercar i canalitzar ajuts econòmics.

- Assessoram els estudiants de la UIB amb dificultats econòmiques, familiars o socials perquè puguin començar o continuar els estudis universitaris.

Consulta atesa per professionals de la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB).

Cada dilluns, de 9 a 14 hores. Heu de demanar hora a l’adreça <usibalears@gmail.com>.

Documents relacionats