Consulta d'ajudes i atenció social per a l'alumnat

Amb aquest servei, la UIB ofereix atenció social de proximitat, de qualitat, eficaç i adaptada a la situació i/o als problemes de l'alumnat, amb l'objectiu de millorar-ne el benestar i afavorir-ne la integració i la igualtat d'oportunitats.

Principalment, ofereix atenció social bàsica a l’usuari per després donar-li informació, orientació i assessorament sobre les prestacions a les quals pot accedir, i proposar una derivació als serveis socials especialitzats en els casos que ho requereixin. 

Aquest espai vol ser un referent mitjançant el qual es puguin expressar, gestionar i tramitar les necessitats i els serveis socials que la Universitat de les Illes Balears posa a disposició de la comunitat educativa.

A més, vol promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària.

  • Ajudam els estudiants de la UIB que tinguin una situació de dificultat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l'evolució acadèmica dels seus estudis. Els ajudam a cercar i canalitzar ajuts econòmics.
  • Assessoram els estudiants de la UIB amb dificultats econòmiques, familiars o socials perquè puguin començar o continuar els estudis universitaris.

Consulta atesa per professionals de la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB).

Heu de demanar hora a l’adreça <usibalears@gmail.com>.