Escoltar

I..., si teniu VIH? Sinceritat i protecció

Al mes de desembre, i coincidint amb el Dia Mundial contra la Sida, parlam de la prevenció del VIH en els missatges saludables de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables. Així, la Universitat Jaume I ens envia informació i una infografia elaborada per dos alumnes.
 
             
 
Actualment, gairebé 38 milions de persones estan afectades a tot el món pel VIH. En l'àmbit estatal, les taxes de nous diagnòstics són superiors a la mitjana d'Europa occidental, i el diagnòstic tardà és elevat. De les accions que es duen a terme per reduir aquesta prevalença, destaquen les mesures de prevenció i promoció de la salut, atesa la importància de sensibilitzar la població sobre aquesta infecció i disminuir les conductes de risc associades, com el sexe sense protecció, que actualment és la via de transmissió més freqüent (al voltant d'un 80 per cent de les noves infeccions).
 
Entre els alumnes universitaris, alguns estudis informen que al voltant d'un 60% no utilitza sistemàticament mètodes de barrera en el coit vaginal, i el 70% no n'empra en el coit anal. Aquesta xifra augmenta fins al 75% quan la relació sexual es produeix després del consum d'alcohol o altres substàncies.
 
D'altra banda, és important esmentar que en el 47,6% dels casos el diagnòstic és tardà.
Per això, la detecció primerenca d'aquesta infecció adquireix un paper molt rellevant en les campanyes de prevenció de VIH, ja que permetria, d'una banda, oferir un tractament des de les primeres etapes de la malaltia i, d'altra banda, prevenir noves transmissions, que ara tenen lloc a causa del desconeixement que hom pateix la infecció.
 
Així doncs, més enllà de l'abordatge farmacològic, la infecció per VIH encara presenta molts de reptes d'atenció, com són: la prevenció primària, la detecció precoç i l'acompanyament a les persones que estan afectades, que encara pateixen l'estigma i discriminació que comporta el VIH.

 

Documents relacionats

Data de publicació: 09/12/2019