Cigarretes electròniques i catximbes: són la porta d'entrada al tabac?

REUPS, maig 2022

 

Segons les dades de l'Informe sobre les cigarretes electròniques de la Direcció General de Salut Pública (2022),[1] els darrers anys ha augmentat ràpidament el mercat d'aquests productes. En diversos casos, han estat adquirits i desenvolupats per les grans empreses tabaqueres, les quals llancen campanyes de màrqueting potents en què fan servir, per exemple, el terme «vaporejar» en lloc de «fumar» per evitar l'estigma de les cigarretes tradicionals.

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), en la seva declaració oficial de l'any 2019,[2] fa algunes consideracions:

  • No són segurs, ja que s’ha demostrat que existeixen riscos per a la salut associats al seu ús i exposició.
  • Fins ara no hi ha evidència clara que siguin eficaços per ajudar a deixar de fumar, encara que és una creença molt estesa.
  • Són una porta d'entrada potencial a l'addicció a la nicotina i al consum de tabac entre els joves i persones no fumadores. Segons les dades de l'enquesta ESTUDES, 2018-2019, pràcticament la meitat dels estudiants de 14 a 18 anys ha fet servir qualque vegada cigarretes electròniques (48,4%). Aquesta proporció representa un increment de més del doble en dos anys (20,05%, ESTUDES, 2016). Contenen una gran varietat d'ingredients que els confereixen aromes i sabors molt atractius per als joves.

Riscs per a la salut:

  • Les cigarretes electròniques NO són innòcues. Les substàncies que s'inhalen són tòxiques i nocives per a la salut (propilenglicol, nicotina, glicerina, PM2.5). Poden causar càncer, bronquitis crònica i infeccions respiratòries (EPOC).
  • Poden contaminar els espais tancats, amb els riscs conseqüents per exposició passiva.
  • Compartir el filtre de les catximbes o xixes comporta risc d'infeccions, i no estan proveïdes de cap sistema que les faci més segures.

 

Podeu veure aquesta i campanya (mes de maig) i la dels mesos passats aquí: <https://www.unisaludables.es/es/campaigns/>

 

Documents relacionats

Data de publicació: 23/05/2022