Escoltar

Instruccions generals per a la realització d'exàmens presencials

 S’estableixen una sèrie de mesures de prevenció i protecció (d’acord amb la informació disponible en aquests moments) que permetin garantir les condicions de seguretat necessàries en els supòsits d’incorporació dels estudiants a les instal·lacions de la Universitat, concretament pel que fa a les avaluacions presencials que es podran fer de manera excepcional.

 Descarrega-les aquí

A continuació es poden veure 14 consells per tornar a l'aula d'una manera segura:

 

Documents relacionats

Data de publicació: 03/06/2020