Inverteix el dia en benestar emocional #QuedaACasa

Dia 20 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat, la Universitat de Girona comparteix amb nosaltres algunes pautes perquè millorem el nostre benestar emocional. A més, coincidint amb aquestes setmanes que quedarem a casa, cal que ens planifiquem el dia: menjar de manera adequada, fer alguna activitat física a casa en la mesura que ens sigui possible i mantenir les relacions socials a través dels mitjans electrònics. És molt aconsellable que no ens saturem d'informació, que escoltem o veiem els noticiaris sobre l'actualitat una vegada al dia i que solament fem cas de fonts oficials.

Us deixam més informació.

 Des que existeix, l'OMS ha inclòs el benestar mental en la definició de la salut. Defineix la salut com: «[...] un estat complet de benestar físic, mental i social i no només l'absència de malaltia o dolor» (OMS 2001, 1).
Les tres idees puntals per millorar la salut estan basades en aquesta definició: la salut mental és una part integral de la salut; la salut mental és més que l'absència de malaltia; i la salut mental està íntimament relacionada amb la salut física i la conducta.

Encara que és important definir la salut mental, no sempre és necessari per aconseguir millorar-la. «Les diferències de valors entre països, cultures, classes i gèneres poden semblar massa grans per poder arribar a una definició de consens» (OMS 2001a, 1). No obstant això, la salut mental es pot conceptuar a través de les cultures sense restringir-ne la interpretació. L'OMS defineix la salut mental com: «[...] un estat de benestar en el qual l'individu s'adona de les pròpies aptituds; pot afrontar les pressions normals de la vida; pot treballar productivament i fructíferament; i pot fer una contribució a la seva comunitat» (OMS 2001a, 1).

L'estrès, l'ansietat i la depressió són alguns dels problemes relacionats amb la salut mental més comuns en les empreses i poden perjudicar la qualitat de vida.

Documents relacionats

Data de publicació: 18/03/2020