Escoltar

Si beus alcohol..., no en beguis

Continuam amb els missatges saludables de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS), i el mes de novembre donam prioritat a la prevenció del consum d'alcohol, amb un missatge elaborat per la Universitat de Cadis, a més d’aquesta informació d'interès.

       

Segons l'últim informe de l'OMS sobre l'alcoholisme, Espanya té un consum d'alcohol per capita més elevat que la mitjana europea. L'informe estableix que l'excés d'alcohol va provocar la mort, el 2016, de tres milions de persones al món, de les quals, més del 75% varen ser homes. Aquestes morts són causades per accidents i violència, en el 28% dels casos; el 21%, per trastorns digestius; el 19%, per malalties cardiovasculars, i la resta varen ser degudes a malalties infeccioses, càncers o trastorns mentals.

En aquest sentit, l'informe destaca que, a Espanya, 3.621 persones es varen morir el 2016 per cirrosi, relacionada amb la ingesta d'alcohol; 590 es varen morir per accidents de trànsit en què l'alcohol havia estat un factor implicat i 7.264 es varen morir de càncer, també vinculat al consum d'alcohol.

Es coneix que l'1,2% dels homes de més de 15 anys tenen dependència de l'alcohol i un 2,7% algun desordre relacionat amb el consum. Aquestes xifres, en el cas de les dones, descendeixen fins al 0,2% i el 0,5%, respectivament.

Pel que fa a les polítiques i intervencions de prevenció, l'informe subratlla que Espanya no s'aplica al vi l'impost especial sobre l'alcohol amb el qual sí que es graven altres productes, com la cervesa i l'alcohol destil·lat.

Així mateix, l'informe especifica que Espanya no té una regulació obligatòria sobre publicitat relacionada amb l'alcohol, sobre llocs, ni sobre la necessitat d'advertir de la seva nocivitat.

És recomanable que a les cafeteries i menjadors de les universitats no es dispensi cap classe de beguda alcohòlica.

Informació missatge de novembre 

Documents relacionats

Data de publicació: 15/11/2019