Ubicació i Contacte

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
Universitat de les Illes Balears

mapa ubicacio

Son Lledó, primer pis
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
 971 25 9919  971 25 9928
Fax: 971 25 99 82
 vr.universitatsaludable@uib.es

Plànol d'ubicació dins el Campus Universitari.