Ubicació i Contacte

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

Universitat de les Illes Balears

mapa ubicacio

Son Lledó, primer pis

Cra. de Valldemossa, km 7.5

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfons: +34 971 17 2587 / +34 971 17 3040

Fax: +34 971 25 99 82

E-mail: vr.universitatsaludable@uib.es

 

 

Plànol d'ubicació dins el Campus Universitari.